Kultivator

  • Spring Tine Ripper For Tractor 3 Point Ripper Farm Cultivator

    Spring Tine Ripper For Tractor 3 Point Ripper Farm Cultivator

    Produktdetaljer Odlingsarbete: under odling av grödor vid plantor sker ofta ogräs, marklösning eller jordodling mellan plantorader. Syftet med odlingen är att eliminera ogräs, spara vatten, odla mark för värmebevarande, främja nedbrytning av organiskt material och skapa goda förutsättningar för grödotillväxt och utveckling. Odlingsmaskiner är ett slags jordbearbetningsmaskiner som används för att lossa mark, ogräs och odla mark i ...
  • 3Z Cultivator For Corn Soybean Cotton

    3Z kultivator för majs sojabönbomull

    Produktdetaljer Odlingsmaskinerna avser huvudsakligen maskiner som används för att rensa, lossa mark, bryta och härda ytmarken, odla marken och räffla under odlingsperioden för grödor, eller för att slutföra ovanstående operationer och utföra befruktning samtidigt tid inklusive omfattande kultivator, radrad och special kultivator. Den omfattande kultivatorn används för beredning av fröbädd inklusive beredning före sådd, hantering ...